Ochrona danych osobowych

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że parafia pw. Św. Rocha w Rewie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

1. Administrator danych osobowych

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Rewie.

2. Możliwość kontaktu z administratorem:

a)       korespondencyjnie na adres: ul. Kaszubska 31, 81-198 Pierwoszyno 

b)       telefonicznie: pod numerem: (58) 732 50 97,

c)       drogą elektroniczną: e-mail: rewa@diecezjagdansk.pl,

d)       parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

3. Cel przetwarzania:

zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym: np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależność do grupy parafialnej. 

4. Kategorie danych osobowych:

imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.

5. Odbiorcy danych osobowych:

inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą. 

6. Planowany czas przechowywania danych osobowych: 

ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.

7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: 

zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

a)       żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu, 

b)     usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu - w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu,

c)       ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.

8. Źródło danych: 

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną. 

9. Wizerunek: 

a)    Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne, 

b)    wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.

10. Monitoring: 

obiekt oraz teren kościoła parafii jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu.

Informujemy, ze zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych w Archidiecezji Gdańskiej (ul. Bpa. E. Nowickiego, 80-330 Gdańsk) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.epoiskopat.pl).

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
78 0.098889827728271