Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzeniaprzez wodę i w słowie" . (KKK, 1213)

 

ZGŁOSZENIE CHRZTU W BIURZE PARAFIALNYM

Czas rozpoczęcia formalności zgłoszenie sakramentu chrztu:

Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.

Terminy chrztów:

W parafii pw. Św. Rocha w Rewie sakramentu chrztu św. udzielamy w 1 i 3 niedziele miesiąca - podczas sumy parafialnej o godz. 10.00 oraz w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc. W uzasadnionych sytuacjach chrzest może odbyć się również poza wskazanymi terminami.

Dokumenty potrzebne podczas zgłoszenia:

Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC oraz wypełnić FORMULARZ SAKRAMENTU CHRZTU zawierający dane dotyczące rodziców i rodziców chrzestnych dziecka (ze względu na konieczność odpowiednich danych do wypełnienia rubryk w parafialnej "księdze chrztów").

Rodzice chrzestni spoza parafii pw. św. Rocha w Rewie, muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.

W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.

Katecheza przed chrztem:

Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do udziału w katechezie oraz otrzymują formularze dotyczące sakramentu pokuty i pojednania (kartki do spowiedzi).

Katecheza odbywa się najczęściej w sobotę poprzedzającą chrzest, w kościele parafialnym, po Mszy św. wieczornej.

Pozostała dokumentacja:

Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 15 min. przed Mszą św., podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
79 0.112144947052