Duszpasterze w historii parafii

Lista kapłanów posługujących w parafii Rewa

Proboszczowie (w kolejności - od powstania parafii):

Ks. Stanisław Jarzembski urodził się 1 listopada 1956 roku w Karsinie. Po ukończeniu, w roku 1977 Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących, które mieściło się w Chojnicach, kształcił się w Medycznym Studium Zawodowym w Gdańsku. Jako absolwent studium rozpoczął pracę na stanowisku technika radiologii w elbląskim szpitalu. Wiosną 1980 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej, a po jej odbyciu złożył dokumenty z prośbą o przyjęcie do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tam też odbywał formację intelektualno – duchową przygotowującą do podjęcia służby kapłańskiej. 4 czerwca 1987 roku przyjął święcenia diakonatu, a 22 maja 1988 roku, święcenia prezbiteratu. Tytuł naukowy magistra teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Po święceniach ks. Stanisław został skierowany do pracy w charakterze wikariusza w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tczewie (1988—1992). Po krótkim pobycie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni-Witominie oraz parafii pw. Św. Anny w Suchym Dębie, przez 5 lata posługiwał w Sopocie, najpierw w parafii pw. Św. Jerzego (1992-1995), a następnie w parafii pw. Św. Michała Archanioła (1995-1997). Kolejną placówką pracy wikariuszowskiej byłą parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku (1997-1999). W latach 1999-2002 był kapelanem szpitali w Gdyni-Redłowie i służył pomocą duszpasterską w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie. W roku 2001 otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej przy kolegiacie Najświętszej Maryi Panny w Gdyni. W 2002 roku został wikariuszem parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej, aby w roku 2005 objąć urząd nowo erygowanej parafii pw. Św. Rocha w Rewie. Ks. kanonik Stanisław Jarzębski rozpoczął dzieło integracji wspólnoty parafialnej wokół budowy tymczasowej kaplicy i budynku plebanii. Dawał podwaliny pod życie duszpasterskie odrębnej parafii, organizował grupy duszpasterskie, jednoczył parafian w przeżywaniu kolejnych parafialnych uroczystości i budowie kolejnych dzieł. Przez 10 lat posługi dał się poznać jako gorliwy duszpasterz wspólnoty parafialnej i administrator dóbr kościelnych. Urząd proboszcza pełnił do czasu otrzymania dekretu kierującego do nowej placówki duszpasterskiej, tj. do parafii pw. św. Wojciecha w Redzie-Ciechocinie, gdzie aktualnie posługuje.

Ks. Wiesław Philipp urodził się 6 listopada 1963 roku w Gdańsku. Wychowywał się w nowo powstałej i rozwijającej się dzielnicy Gdańska – na Przymorzu, a pierwszą formację religijną odbierał w parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego. W roku 1983 ukończył Technikum Łączności w Gdańsku. W tym samym roku złożył dokumenty z prośbą o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Po pięciu latach formacji, 4 czerwca 1988 roku otrzymał święcenia diakonatu, a rok później, 27 maja 1989 r., święcenia prezbiteratu. Studia z zakresu teologii ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu uzyskując w roku 1989 tytuł magistra, a w roku 1994 stopień licencjata teologii. Po święceniach kapłańskich został kierowany do pracy w charakterze wikariusza w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku Wrzeszczu (1989-1996). Od 1996 roku pracował w Kurii Metropolitalnej w Gdańsku na stanowisku wicedyrektora Wydziału Katechetycznego. W tym czasie służył pomocą duszpasterską w parafii pw. św. Kazimierza w Gdańsku – Zaspie (1996-1998) i w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie (1998-2001). Do 2006 roku pełnił też posługę diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Z dniem 1 października 2006 roku objął urząd proboszcza parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku-Nowym Porcie. W roku 2008 otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej przy Kolegiacie Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. W roku 2013 ks. kanonik Wiesław Philipp objął urząd proboszcza parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach. Duszpasterzował tam do 15 lutego 2015 roku, kiedy to objął parafię w Rewie. Proboszcze tutejszej parafii ks. Wiesław pozostawał przez dwa lata. Z tego czasu wierni pamiętają zwłaszcza te działania, które służyły integracji wokół kościoła, wyjazdy pielgrzymkowe. Od dnia 28 maja 2017 roku ks. kan. Wiesław Philipp został mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie, gdzie posługuje do chwili obecnej.

Ksiądz Michał Lucjan Oksiuta urodził się w Gdyni dnia 6 września 1957 r., w rodzinie Lucjana i Felicji zd. Lisińska. Ochrzczony został 30 września 1957 r. w kościele pw. Świętej Rodziny w Gdyni. We wrześniu 1964 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W tym czasie został też ministrantem. 4 czerwca 1970 r. przyjął sakrament bierzmowania w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu. Następny etap edukacji podjął w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, które ukończył zdając egzamin maturalny w 1976 r. W czerwcu 1977 roku złożył dokumenty do Gdańskiego Seminarium Duchownego. W opinii jaką otrzymał od księdza Proboszcza zanotowano m.in.: Michał pochodzi z rodziny bardzo mocno zaangażowanej w życie Kościoła: ojciec był członkiem Synodu Gdańskiego, uczestnikiem spotkań aktywu parafialnego ds. duszpasterskich, matka natomiast działa w poradnictwie rodzinnym przy parafii. Takie środowisko rodzinne miało istotny wpływ na kształtowanie się osobowości Michała. Był on długoletnim ministrantem, czynnie działającym w różnych akcjach ministranckich. Organizował grupy młodzieżowe. Przystępował często do sakramentów św., apostołował. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 16 czerwca 1983 r. z rąk J. E. biskupa Lecha Kaczmarka. Jako neoprezbiter został skierowany do parafii pw. św. Józefa przy kościele pw. Chrystusa Króla w Gdańsku. 19 czerwca 1986 r. został skierowany jako wikariusz do parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie. 1 lipca 1988 r. dekretem Biskupa Gdańskiego został ustanowiony diecezjalnym duszpasterzem akademickim i rozpoczął posługę przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. Z dniem 9 lutego 2003 r. został ustanowiony proboszczem w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie. 28 maja 2017 r. Metropolita Gdański mianował ks. Michała proboszczem parafii pw. św. Rocha w Rewie. W czasie swojej posługi kapłańskiej został także mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej przy Kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego, a także otrzymał tytuł Prałata. Ponadto w latach 2009 – 2014 pełnił urząd Dziekana dekanatu Gdynia Orłowo. Ksiądz prałat Michał Lucjan Oksiuta, zmarł 26 września 2022 r. w 40. roku kapłaństwa i 65. roku życia. Parafianie z Rewy pożegnali swojego proboszcza podczas czuwania i modlitwy przy jego ciele w dniu poprzedzającym pogrzeb, w kaplicy pw. św. Rocha w Rewie. Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Michała odbyła się w kolegiacie NSJ w Gdańsku Wrzeszczu 1 października 2022 r. o godz. 11.00. Jego ciało zostało na cmentarzu katolickim w Sopocie.

Administrator (w kolejności - od powstania parafii):

Ks. Rafał Dettlaff urodził się 16 lutego 1975 roku w Pucku. Pochodzi z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Starzynie, w której przystępował do kolejnych sakramentów świętych i gdzie rodziło się jego powołanie do kapłaństwa. Edukację pobierał w szkole podstawowej w Starzynie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku i puckiej szkole muzycznej. Po zdaniu matury wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego, w którym odbywał formację do kapłaństwa (1994-2000). Dnia 17 czerwca 2000 roku, w roku jubileuszowym, z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Następnie pełnił posługę kapłańską w następujących parafiach Archidiecezji Gdańskiej: parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu (2000-2006), w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu (2006-2009), w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Gdyni-Karwinach (2009-2010), w parafii pw. Świętej Rodziny w Gdyni-Grabówku (2010), w parafii pw. Św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu (2010-2013) oraz w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie (2013-2015). Specjalizował się w dziedzinie oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej. Przez 16 lat pracował jako katecheta w szkołach specjalnych. Jednocześnie w latach 2010-2015 pełnił funkcję notariusza w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym. Od roku 2015 jest kanclerzem Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, a od roku 2016 obrońcą węzła małżeńskiego we wspomnianym sądzie kościelnym. W roku 2016 ukończył specjalistyczne studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z zamiłowania jest genealogiem, lubi fotografię, a ze sportów preferuje squosha. Dekretem Metropolity Gdańskiego, z dnia 11 marca 2020 roku został powołany na urząd proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krrzyża Świętego w Pierwoszynie, zaś od 1 października 2022 roku pełni obowiązki administratora parafii pw. Św. Rocha w Rewie.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
79 0.10224914550781